اتصالات جوشی

اتصالات جوشی

انواع مختلف اتصالات جوشی از گرید WPB از جنس کربن استیل، استینلس استیل و آلیاژی و Aloy Steel از سایز “۱/۲ تا “۵۴ به صورت زانو، سه راه جوشی و تبدیل هم مرکز، غیر هم مرکز و کپ از رده SCH10 الی SCH XXS.

از اتصالات در لوله کشی برای تغییر مسیر، تغییر سایز، گرفتن انشعاب و یا مسدود کردن مسیر استفاده می شود. در شکل زیر تصاویر مربوط به مهمترین اتصالات لوله کشی را مشاهده می نمایید.

۱. Elbow 90° long radius (زانویی ۹۰ شعاع بلند)
۲. Elbow 45° (زانویی ۴۵)
۳. Elbow 90° short radius (زانویی ۹۰ شعاع کوتاه )
۴. Elbow 180° long radius (زانویی ۱۸۰ شعاع بلند )
۵. Elbow 180° short radius (زانویی ۹۰ شعاع کوتاه )
۶. Tee straight (سه راهی مساوی)
۷. Tee reducing (سه راهی نا مساوی)
۸. Reducer concentric (تبدیل هم مرکز)
۹.Reducer eccentric (تبدیل غیر هم مرکز)
۱۰. End cap (در پوش)
۱۱. Stub End

Types of Butt Weld Fittings

Long and Short Radius Elbows

Long and Short Radius Elbows

Concentric and Eccentric Reducers

Concentric and Eccentric Reducers

Long and Short Radius Return Elbows

Long and Short Radius Return Elbows

End Caps

End caps

Straight and Reducing Tees

Straight and Reducing Tees